De Leefstijlhuismethodiek

Aandacht & Bewustzijn

Onder het dak van het Leefstijlhuis zijn ‘aandacht’ en ‘bewustzijn’ te vinden. 


In onze westerse maatschappij, waarin wij een vluchtig leven leiden, met vele prikkels, verleidingen en afleidingen is het heel lastig om aandachtig en bewust te zijn van dat waar je op het moment mee bezig bent. Ga maar eens na hoe vaak je echt aandachtig met iets bezig bent. Het gebeurt regelmatig dat je tijdens een gesprek afgeleid wordt door iets wat langs komt, de telefoon, een impuls of een gedachte. Het is moeilijk om de concentratie vast te houden, de aandacht te richten. Doordat wij het moeilijk vinden om aandachtig te zijn, raken wij steeds verder verwijderd van ons eigen lichaam. Hierdoor werken lichaam en geest niet optimaal samen. Geest bedenkt van alles, reageert op de prikkels en impulsen en het lichaam moet volgen. Er is niet of nauwelijks overleg. De signalen die het lichaam afgeeft worden vaak niet gezien,  ze worden genegeerd of onderdrukt.

Met aandacht leven betekent bewust kiezen waarop de aandacht wordt gericht en bewust zijn van de manier waarop dit wordt gedaan. Aandacht is te trainen. De voordelen van aandachttraining zijn talloos. Het zou helpen tegen angst, lichamelijke pijn, piekeren en depressieve gevoelens. Verder leidt het tot een toename van geluk, gezondheid, concentratie, besluitvaardigheid en zelfbeheersing. 

Aandachtiger leven vormt de eerste stap naar groei van alle vaardigheden. Daarom zijn Aandacht en Bewustzijn alles overkoepelend in het Leefstijlhuis. Aandachtig leven is de basis voor werken aan herstel en gezondheid.

Kenmerken van aandachtig zijn:

  • Echt kijken
  • Focussen op wat er nu gebeurt
  • Kijken zonder oordeel
  • Weten wat er speelt

Aandacht is dus “Zonder oordeel, echt kijken wat er nu gebeurt. Hiervoor is belangrijk dat je weet wat er speelt”.

De Leef!Wijze is gebaseerd op aandachtig zijn voor dat wat nodig is om te komen tot bewuste keuzes.