De Leefstijlhuismethodiek

Kwetsbaarheid in het onderwijs

Stel! De basisschool van jouw zoon verwacht dat hij ieder jaar een bepaald leesniveau haalt. Dit lukt niet omdat hij door zijn dyslexie moeite heeft met lezen. Hij wordt gefrustreerd, lezen wordt een strijd en hij wil niet meer naar school. Het grappige is dat hij wel alle sportverslagen op internet leest. Helaas moet hij volgens het schoolsysteem de AVI boekjes lezen.
Of, het pubermeisje dat door haar agressieve gedrag niet te hanteren is voor de leerkracht. Maar niemand heeft gevraagd naar haar zieke moeder. 
Dit zijn enkele (van de vele) voorbeelden waarbij verwacht wordt dat er ‘gewoon’ voldaan wordt aan de systemen maar waar iets heel anders nodig is om te ontwikkelen. 

Dit kan en moet anders, daarom richten wij ‘Veerkracht’ op!

Bij Veerkracht wordt gewerkt met een nieuwe aanpak. Systemen worden losgelaten en behoeften van individuen vooropgesteld. Er wordt gewerkt vanuit een persoonlijk plan waarbij het uitgangspunt is; ‘Waar word jij blij van?’, ‘Hoe leer jij het beste?’. De omgeving wordt betrokken, zodat ontwikkelde talenten ook in die omgeving kunnen doorwerken.

In onze maatschappij wordt de noodzaak gezien en ervaren om een plek te creëren voor kinderen en jongeren die niet kunnen functioneren binnen het reguliere (onderwijs- en zorg) systeem. Vanuit het werkveld komt naar boven dat verschillende partijen (o.a. onderwijs, zorg, ouders) soms niet goed uit de voeten kunnen met deze kwetsbare doelgroep en dat een passende plek, gericht op de behoeften van de kinderen en jongeren, mist.

De ondersteuningsbehoefte van deze kinderen en jongeren is groot en er is sprake van problematiek op meerdere gebieden (school, thuis, vrije tijd). Hieruit blijkt dat deze jongeren continue begeleiding nodig hebben van een competente professional, die dit afstemt op het individu.
Veerkracht is dé plek die inspeelt op deze behoeften. Hier wordt er gewerkt vanuit de Leefstijlhuismethodiek. Deze methodiek is uitermate geschikt om kinderen en jongeren in hun kracht te zetten en talenten aan te spreken.

Bij Veerkracht wordt vanuit verschillende invalshoeken en disciplines samengewerkt. Er wordt op een laagdrempelige wijze en voor een brede doelgroep mogelijkheden geboden tot ontwikkelingen. Het doel is om samen toe te werken naar een nuttige deelname in de maatschappij.

De begeleiding vanuit de Leef!Wijze zorgt voor een aanbod waar onderwijs en hulpverlening aan elkaar gekoppeld worden. Er wordt ingespeeld op de behoeften en op het doel van het kind/de jongeren. Daardoor ontstaat er eenheid tussen onderwijs en hulpverlening en heeft het kind/de jongere te maken met één traject dat om hem/haar draait.  Door middel van nabije begeleiding wordt er ingezet op het aanwakkeren van motivatie die vanuit de kinderen/jongeren zelf komt. Er wordt gezocht naar een doel waar zij zelf graag voor willen werken. Dit vergt vertrouwen in de competenties van de kinderen/jongeren.