De Leefstijlhuismethodiek

Omgeving

De waarde van de wereld waarin wij leven en de mensen die ons omringen hebben een groot effect op wie wij zelf zijn. De omgeving waar een ieder zich in begeeft, is belangrijk voor het welzijn en voor de gezondheid. Iedereen maakt deel uit van een systeem. Het systeem bevat alle mensen in de omgeving die invloed uitoefenen op jouw persoon. Door bewust te worden van deze invloeden is het mogelijk om de juiste keuze te maken. 

Het is dus zinvol om stil te staan en bewust te kijken naar jouw omgeving. Die omgeving kan ons ongewild en ongemerkt veel druk opleggen. Dit kan te maken hebben met de vele prikkels, maar ook met vervuiling en straling waar we ons niet bewust van zijn. Daarbij kunnen ook de mensen in  onze omgeving invloed op ons uitoefenen, zowel in positieve als negatieve zin. Dit kan in werksituatie maar ook in de privésfeer. Verwachtingspatronen spelen hierbij vaak een rol. Er kan dan sprake zijn van een energielek.

Vanuit een bewuste Leef!Wijze  wordt de natuur opgezocht. In contact met natuur en dier komen we dichter bij onszelf. Hierdoor zijn we beter in staat om naar onszelf te kijken als we in onze kracht staan.