De Leefstijlhuismethodiek

Vanuit de Leefstijlhuismethodiek wordt begeleiding geboden bij het maken van leefstijlkeuzes. Het doel is om mensen zo fit en gezond mogelijk te maken, weerbaar tegen (onbekende) virussen en niet af te wachten tot virussen of dergelijke de overhand nemen. Door inzicht te geven in eigen gedrag, op regie nemen en op het zien van mogelijkheden worden mensen in hun kracht gezet zodat zij zelf kunnen handelen.

De Leefstijlhuismethodiek

Leefstijlcoaches begeleiden op basis van de visie en vanuit de Leefstijlhuismethodiek. Het boek: ‘Ik, mijn hond en MS’ geschreven door Sandy Krijnen is de handleiding van deze methodiek. In dit boek wordt de Leefstijlhuismethodiek aan de hand van eigen ervaringen beschreven. Het bevat vele aanwijzingen en tools op welke manier mensen kunnen werken aan hun eigen ziekzijn, gezondheid en herstel. De basis is de groeimindset en vanuit aandacht en bewustzijn wordt gewerkt aan de pijlers; voeding, beweging, stress, gezondheidszorg, omgeving en communicatie. De Leefstijlhuismethodiek biedt het complete pakket wat betreft begeleiding op het nemen van eigen regie en bewustwording van te maken leefstijlkeuzes. De Leefstijlhuismethodiek is voor zieke en gezonde mensen.

De Leefstijlhuismethodiek
De fundering van deze methodiek is de mindset. Vanuit een groeimindset wordt er met aandacht gewerkt aan de pijlers die belangrijk zijn voor een persoonlijke leefstijlontwikkeling. Het begint bij het bewustworden van het belang en de invloed van de pijlers.

De pijlers van de Leefstijlhuismethodiek zijn:

In samenwerking wordt onderzocht waar de behoefte aan ondersteuning ligt. Aan de hand van de wensen en behoeften wordt bepaald welke pijler als eerste aangesproken wordt. Van daaruit wordt een plan gemaakt en gekeken welke begeleiding en hulp er passend is. 

Omdat de fundering van de Leefstijlhuismethodiek de groeimindset is, zal er uitgegaan worden van oplossingen en mogelijkheden.

De Mov.R
Eigen regie is vanuit de Leefstijlhuismethodiek het doel waar naartoe gewerkt wordt. Regie over keuzes en verantwoordelijkheden. Doordat er veelal gedacht en gewerkt wordt vanuit vaststaande systemen, ligt de regie niet meer bij de mens zelf. Er wordt voldaan aan een schoolsysteem of beslissingen liggen in handen van het zorgsysteem. Hierdoor is het vaak lastig om eigen keuzes te (durven) maken.
Binnen de Leefstijlhuismethodiek zijn de bezoekers geen leerlingen of patiënten. Wij noemen de bezoekers Mov.R’s. Een Mov.R toont daadkracht en veerkracht, neemt de verantwoordelijkheid over zijn eigen keuzes en staat in zijn kracht. Er wordt gezocht naar talenten en die worden benut.
M=Mijn   R=Regie

Begeleiding bewustwording en aandacht voor de afzonderlijke pijlers
Aan de hand van de afbeelding van het Leefstijlhuis wordt het gesprek op gang gebracht. Tijdens het gesprek komt naar boven op welk gebied er als eerst aandacht gevestigd moet worden. Er vindt onderzoek plaats op welke manier er regie genomen kan en moet worden. Vervolgens wordt er gezocht naar hulp en ondersteuning bij het volbrengen van het nemen van de eigen regie.

De begeleiding zal in handen zijn van Leefstijlcoaches en begeleiders. Dit zullen veelal ZZP’ers zijn die naar behoefte worden ingehuurd of waar mogelijk vaste krachten die worden verbonden aan een locatie. De Leefstijlhuismethodiek geeft handvatten aan de coaches. De methodiek is vraaggestuurd waardoor de regie bij de Mov.R’s komt te liggen.