De Leefstijlhuismethodiek

Stichting Leef! heeft een Leef Wijze ontwikkeld. Het doel van deze wijze van leven is om zo fit en gezond mogelijk te zijn en te blijven. Door inzicht te geven in eigen gedrag, op regie nemen en op het zien van mogelijkheden worden mensen in hun kracht gezet zodat zij zelf kunnen handelen.

De Leef!Wijze

De Leef!Wijze maakt gebruik van het Leefstijlhuis. De fundering van het Leefstijlhuis is de mindset. De basis van de Leef!Wijze is dan ook de groeimindset. Vanuit aandacht en bewustzijn wordt gewerkt aan de pijlers; voeding, beweging, stress, gezondheidszorg, omgeving en communicatie. De Leef!Wijze biedt het complete pakket wat betreft  bewustwording van te maken leefstijlkeuzes. De Leef!Wijze is voor zieke en gezonde mensen.

De Leef!Wijze
De fundering van deze wijze van leven is de mindset. Vanuit een groeimindset wordt er met aandacht gewerkt aan de pijlers die belangrijk zijn voor een persoonlijke leefwijze ontwikkeling. Het begint bij het bewustworden van het belang en de invloed van de pijlers.

De pijlers van de Leef!Wijze zijn:

Aan de hand van de wensen en behoeften wordt bepaald welke pijler als eerste aangesproken wordt. Van daaruit wordt een plan gemaakt en gekeken welke begeleiding en hulp er passend is. 

Omdat de fundering van de Leef!Wijze de groeimindset is, zal er uitgegaan worden van oplossingen en mogelijkheden.

De Leef!Wijze stuurt aan op het nemen van eigen regie. 

Regie over keuzes en verantwoordelijkheden. Doordat er veelal gedacht en gewerkt wordt vanuit vaststaande systemen, ligt de regie niet meer bij de mens zelf. Er wordt voldaan aan een schoolsysteem of beslissingen liggen in handen van het zorgsysteem. Hierdoor is het vaak lastig om eigen keuzes te (durven) maken. Het Leefstijlhuis helpt bij het (kunnen) maken van bewuste keuzes en het nemen van eigen regie bij het aanpassen van de persoonlijke Leef Wijze.