De Leefstijlhuismethodiek

Beweging

Er gaan steeds meer geluiden op dat in beweging blijven helend werkt. Bewegen is goed voor gezonde mensen, maar zeker ook voor mensen die te maken hebben met een ziek en verzwakt lichaam.

Er is aangetoond dat mensen die lichamelijk actief zijn, zich onder andere gezonder voelen, gezonder zijn, beter slapen, gelukkiger zijn en langer leven. Het is in onze maatschappij voor veel mensen lastig om meer te bewegen.

Toch is het van belang om leefstijlaanpassingen op het gebied van bewegen door te voeren. Deze aanpassingen beginnen bij bewustzijn van het huidige beweegpatroon. 

In beweging komen wordt makkelijker als er een doel is waar naartoe kan worden gewerkt. Een doel stellen betekent dat er iets bedacht wordt waar naartoe gewerkt kan worden. Zo kan het zijn dat iemand die met moeite een trap kan beklimmen, zich als doel stelt een paar treden te beklimmen. Of iemand die met moeite 100 meter loopt, kan zich als doel stellen om deze afstand te vergroten.

In beweging komen kan lastig zijn. Dit kan te maken hebben met fysieke of mentale problemen. Mensen met een chronische aandoening of een beperking voelen veelal een drempel om tot actie over te gaan omdat bewegen pijn doet of tot vermoeidheid leidt. Stichting Leef organiseert voor deze doelgroep Onbeperkte Evenementen. Leef! on Tour heeft de missie om in iedere provincie een Onbeperkt Evenement te organiseren. Toegankelijkheid is hierbij het uitgangspunt.