De Leefstijlhuismethodiek

Gezondheidszorg

In Nederland leven we in een goed geregelde en georganiseerde zorgstaat. Als we ziek zijn kunnen we met onze klachten naar de dokter en als de klachten niet zomaar te verhelpen zijn, worden we doorverwezen naar een specialist. Om de gemaakte kosten betaalbaar te houden zijn we verzekerd voor ziektekosten en kunnen we gebruik maken van de meest geavanceerde methodes en behandelingen om onze klachten te verhelpen. Dat is een mooi systeem, waar we met z’n allen op terug kunnen vallen als het niet goed met ons gaat. Het wordt de gezondheidszorg genoemd. 

De Leef!Wijze richt zich met het Leefstijlhuis op lichaam en geest. Het wordt als een geheel gezien, waar de mens zelf veel invloed op uit kan oefenen. Kennis en de tools zijn nodig om het lichaam te (leren) kennen. Patiënt en arts zouden veel meer van elkaar kunnen leren en veel meer in onderling overleg kunnen uitzoeken wat de klacht is en wat de oorzaak van de klacht zou kunnen zijn. 

Met behulp van de Leef!Wijze wordt onderzocht hoe er gebruik gemaakt kan worden van de gezondheidszorg. Dit kan zowel de alternatieve als de reguliere gezondheidszorg zijn. Hierbij is het belangrijk dat er eigen regie gehouden wordt en dat er geluisterd wordt naar eigen lichaam en geest. Adviezen kunnen als ondersteunend worden gezien maar zijn niet leidend.  

Binnen de Leef!Wijze wordt de vraag gesteld:
Wat heb jij nodig..?

Van daaruit wordt een plan opgesteld.