De Leefstijlhuismethodiek

Mindset

Mindset is de fundering van het Leefstijlhuis. De pijlers en het dak rusten op deze fundering. Mindset kan omschreven worden als: “de persoonlijke innerlijke mentale instelling”. Met behulp van de juiste mindset kunnen leefstijlaanpassingen in gang worden gezet.

De Leef!Wijze onderscheidt twee verschillende mindsets: de statische mindset en de groei mindset.

In de statische mindset ziet iemand zijn vaardigheden als een vaststaande eigenschap. Kenmerkend voor deze mindset is het vermijden van uitdagingen, opgeven bij tegenslag, het leveren van inspanning wordt als nutteloos gezien, succes van anderen is bedreigend en kritiek wordt genegeerd. 

In de groeimindset gaat iemand er vanuit dat vaardigheden te ontwikkelen zijn. Uitdagingen worden aangegaan, er wordt niet opgegeven bij tegenslag, inspanning is nodig voor succes, kritiek wordt gebruikt om van te leren en succes van anderen inspireert tot eigen succes.

Kortom, bij een statische mindset wordt gedacht in problemen en ‘niet-kunnen’. Bij een groei mindset wordt in oplossingen en mogelijkheden gedacht. 

Met behulp van een groeimindset is het mogelijk om te werken aan leefstijlaanpassingen. Het doel van deze aanpassingen is eigen regie nemen. Een groeimindset is dus van belang.
Het is mogelijk een statische mindset te veranderen in een groeimindset. Door in iedere situatie aandachtig te kijken naar de gehanteerde mindset, wordt inzicht verkregen in de manier van denken, reageren en handelen. Een statische mindset veranderd in een groeimindset door positief te denken en op zoek te gaan naar kansen en mogelijkheden.