De Leefstijlhuismethodiek

Communicatie

Ieder mens is uniek. Daardoor is ieder mens ook uniek in het communiceren, zowel intern als extern. Met interne communicatie worden de processen die zich in het lichaam afspelen bedoeld. Externe communicatie is de manier waarop er contact wordt gemaakt met onze omgeving.

Bij de interne communicatie hangt het van vele zaken af of de communicatie goed en soepel verloopt. Ziekte en blokkades kunnen de oorzaak zijn van een verstoorde communicatie. Maar er kunnen ook andere oorzaken zijn, die ervoor zorgen dat de interne communicatie anders of moeizamer verloopt. Zo loopt bij mensen die hooggevoelig zijn de prikkelverwerking anders dan bij de meeste mensen. Inzicht en aandacht voor de interne communicatie is belangrijk om te kunnen begrijpen wat het lichaam nodig heeft, waar het behoefte aan heeft.

Bij externe communicatie  maken wij gebruik van verbale en nonverbale communicatie. Wij hebben vaak de neiging veel woorden te gebruiken (verbale communicatie) om duidelijk te maken wat wij bedoelen. Wij vergeten hierbij dat wij zonder woorden, doormiddel van lichaamstaal, ook vele boodschappen overbrengen. Als beide boodschappen met elkaar overeenkomen dan is de boodschap die je te vertellen hebt aannemelijk en geloofwaardig, maar op het moment dat de lichaamstaal iets anders uitstraalt dan de woorden die worden gesproken ontstaat er een verwarrende situatie.
De interne en externe communicatie komen in het Leefstijlhuis aan bod omdat inzicht in deze processen kunnen helpen bij  fysieke en mentale gezondheid.

Bewustzijn en aandacht voor de interne communicatiesystemen zorgt ervoor dat er bij blokkades of verkeerde communicatie, met bijvoorbeeld medicatie of aanpassingen in het voedingspatroon, ingegrepen en ondersteund kan worden.
Bewustzijn en aandacht voor persoonlijke externe communicatie (hoe kom ik over, wat bedoel ik en hoe kan ik dat duidelijk maken) helpt in situaties waarin duidelijk gemaakt moet worden wat voor jouw huis belangrijk is. Het helpt bij keuzes maken en deze keuzes op de juiste manier overbrengen. Als je in staat bent om helder en duidelijk te communiceren, verbaal en nonverbaal, zullen de mensen in jouw omgeving jouw boodschap sneller aannemen.