De Leefstijlhuismethodiek

De grootste opdracht in het leven is loslaten. Loslaten gaat vaak gepaard met stress. Het begint bij de geboorte; moeder en kind moeten elkaar op dat moment al loslaten en erop vertrouwen dat het goed gaat komen. Het proces van loslaten tussen ouder en kind is een duidelijke vorm van loslaten. Iedereen begrijpt wat ermee bedoeld wordt. Maar loslaten is een veelomvattender begrip. Te denken valt aan het loslaten van (denk)patronen, overtuigingen, principes en door de jaren heen ontstane overlevingsmechanismen. En uiteindelijk worden we geconfronteerd met het ultieme loslaten als we te maken krijgen met ziekte en de dood.

Paul H. Köppler vertelt in het boek ‘Boeddha’s levenswetten’ het volgende verhaal:

De vuist van de aap
In sommige tropische landen is een eenvoudige techniek bedacht om apen te vangen. Je maakt in een kooi een rond gat. In die kooi ligt een banaan. De opening is precies zo groot dat de aap zijn hand erdoor kan steken. De aap komt, reikt naar binnen, pakt de banaan en wil met zijn vuist de banaan er weer uittrekken. Zijn vuist is echter te groot voor de opening. Het vasthouden is kennelijk nadelig, maar door zijn begerigheid zal de aap zijn vuist niet openen. Hij zal de banaan niet loslaten om zijn vrijheid te herwinnen. Dus kan hij niet weg en laat hij zich gemakkelijk vangen.

Wat is jouw banaan? Wat moet jij loslaten om vrijheid te ervaren zodat stress verminderd?

Het is vaak lastig te bepalen wat we moeten loslaten en wat niet.
Maar eigenlijk is het simpel:
Laat los wat problemen veroorzaakt, wat je niet verder brengt.
Hou vast wat goed is en wat je gelukkig maakt.

Loslaten is lastig omdat we graag vasthouden aan onze zekerheden. Loslaten gaat vaak gepaard met angst voor het onbekende. Dit komt door gebrek aan kennis over de gevolgen. Het uitgangspunt dat er voor ieder probleem een oplossing is (groeimindset) helpt bij het loslaten van vaste patronen en zekerheden.
Door volledig in het heden te leven, in dit moment te werken aan oplossingen, is het beter mogelijk om dat wat straks eventueel gebeurt los te laten. In het heden hebben we grip op de situatie. Piekeren over later maakt ons krampachtig en levert stress op.

Om los te kunnen laten is het belangrijk dat wij dicht bij onszelf zijn. Dat we ons bewust zijn van onze eigen waarden en normen, van onze passie en missie in dit leven. Jezelf afvragen wat er voor jou echt toe doet, helpt bij het loslaten van zaken die er voor jou niet toe doen. Mensen zijn kuddedieren. In de kudde voelen wij ons veilig en geborgen. Het risico van ons kuddegedrag is dat wij vergeten na te denken over wat voor ons belangrijk is en wat wij nodig hebben. Uit angst om mensen te verliezen of uit angst om uitgelachen of veroordeeld te worden, houden we vast aan zaken die ons (onbewust) stress opleveren. Binnen de kudde hebben we allemaal onze eigen ‘bananen’, zaken waar we krampachtig aan vasthouden.

Bewustzijn helpt bij loslaten. Door vragen te stellen kun je komen tot bewustzijn.
‘Waarom is het belangrijk dat ik mijn kind loslaat? Waarom gaat het kind de strijd aan? Waarom heb ik deze overtuiging? Helpt deze overtuiging mij verder? Waar komt dit denkpatroon vandaan en brengt het mij verder? Zijn deze gedachten reëel of zijn het negatieve gedachten die nergens op gebaseerd zijn? Is het verstandig om vast te houden aan mijn principes of moet ik ze in overweging nemen of zelfs loslaten? Ik ben nu ziek en mijn lijf is beperkt, hou ik vast aan dat wat was of is er een mogelijkheid om met de ontstane beperkingen een nieuw bestaan op te bouwen?’.

Door eerlijk antwoord te geven op dit soort vragen, ontstaat er bewustzijn. Vanuit dat bewustzijn kan er makkelijker een oplossing/een plan bedacht worden. Met behulp van een oplossing/een plan wordt loslaten versimpeld. Het is bekend wat losgelaten moet worden, hoe dit gedaan wordt en wat de gevolgen zijn.
Dit betekent dat wanneer er eerlijk en met aandacht gekeken wordt naar wie wij zijn, wat wij doen en op welke manier wij reageren, oude patronen doorbroken kunnen worden en losgelaten kunnen worden.

Om actief los te kunnen laten moeten we dichter bij onszelf komen. Er zijn diverse remedies die ons kunnen helpen stress te reduceren en dichter bij wie we zijn en wat we willen te komen. Meditatie en muziek kunnen hierbij ingezet worden.
In het Leefstijlcentrum bieden wij diverse mogelijkheden om dichter bij jezelf te komen en te werken aan bewustzijn.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *