De Leefstijlhuismethodiek

Twee stromingen naast elkaar
Binnen de gezondheidszorg zijn er twee stromingen te vinden. De alternatieve geneeskunde en de reguliere geneeskunde. Beide stromingen zijn zeer waardevol als het gaat over ziekte, gezondheid en herstel. Waar ik mij altijd enorm over verbaas, is de enorme kloof die er tussen de natuurlijke artsen en de reguliere artsen ligt. Ik begrijp heel goed dat de opleiding van de afzonderlijke artsen totaal verschillend is. De natuurlijke arts is opgeleid in het zoeken naar de oorzaak van de kwaal, wat zit er achter de symptomen. De reguliere arts is voornamelijk opgeleid in het diagnosticeren en vervolgens de symptomen van de kwaal bestrijden. Beide specialismen kunnen van grote waarde zijn voor een mens die rondloopt met een lijf dat klachten vertoont. De reguliere artsen en de ziekenhuizen zijn erg sterk in het diagnosticeren van acute levensbedreigende of andere aandoeningen en kunnen deze dan vaak goed stabiliseren. De natuurgenezers zijn goed in het behandelen en genezen van chronische of vaak terugkerende klachten, waar de reguliere arts geen naam voor heeft. De reguliere medische wetenschap gebruikt bijna uitsluitend synthetische medicijnen, de op de natuur gerichte arts gebruikt zoveel mogelijk natuurlijke middelen. Veel verschillen, maar beide stromingen hebben hetzelfde doel; de zieke mens genezen, beter maken, helpen bij herstel.
Omdat het doel hetzelfde is, zou het aannemelijk zijn dat de stromingen toenadering zouden zoeken, de kloof zouden willen dichten. Omdat het gezamenlijke doel gaat over het welzijn en de gezondheid van de medemens, zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat de twee zo verschillend opgeleide artsen van elkaar willen leren, zodat zij elkaar kunnen aanvullen en verder helpen bij de genezing van iedere patiënt die zij tegenkomen. Jammer genoeg is deze vanzelfsprekendheid op dit moment een utopie, maar ik hoop met het Leefstijlhuis de kloof iets te kunnen dichten. We kunnen namelijk niet zonder de reguliere kundige artsen, maar we kunnen ook niet zonder de natuurlijke genezers die ons de weg wijzen naar eigen regie en het zelfhelend vermogen van ons lichaam.

Reguliere geneeswijze
Deze vorm van genezen staat voor de geneeskunde die de overheid en zorgverzekeraars officieel erkennen. Het is de geneeskunde die wordt onderwezen op de door de Nederlandse overheid erkende onderwijsinstellingen. As wij ziek zijn willen wij graag weten wat er aan de hand is. De huisarts kan een diagnose stellen en met deze diagnose kan hij of zij ons de juiste medicijnen geven. Als hij niet tot een diagnose kan komen, worden we doorverwezen naar een specialist. Dit wil zeggen dat we worden doorverwezen naar iemand die gespecialiseerd is in zijn vakgebied. Hij of zij houdt zich alleen bezig met het stukje vakgebied waarvoor is doorgeleerd. Als ook hier geen diagnose kan worden gesteld, moet er worden doorgezocht binnen een ander vakgebied. De patiënt wordt doorverwezen naar een andere specialist. Bij een diagnose wordt er gezocht naar het juiste geneesmiddel om de klacht te behandelen. Geneesmiddelen zijn chemische middelen die effect hebben op het lichaam en worden ingezet om het lichaam beter te maken. Bij de reguliere geneeskunde staat de klacht centraal. Deze klacht wordt bekeken, opgespoord en behandeld.
Binnen de geneeskunde zijn er vele specialismen waar een arts in opleiding voor kan kiezen. Dit betekent dat wij bij ziekte en klachten naar de diverse specialismen kunnen worden doorverwezen. Een kleine (onvolledige) opsomming van de diverse specialismen ziet er als volt uit; Anesthesiologie, Bedrijfsgeneeskunde, Cardiologie, Chirurgie, Dermatologie, Gynaecologie, kindergeneeskunde, Longgeneeskunde, Maag-Darm-Leverziekten, Neurologie, Oogheelkunde, Ouderengeneeskunde, Psychiatrie, Reumatologie, Urologie. Deze lijst is niet compleet maar geeft een inkijk in de opbouw van de reguliere geneeskunde.

 Alternatieve geneeswijze of natuurlijke geneeswijze
Deze vorm van geneeskunde richt zich veelal zowel op het fysieke als op mentale en spirituele processen. Mentale en spirituele zorg wordt steeds essentiëler in een wereld die lijdt aan stressgerelateerde aandoeningen. De vraag naar een holistisch medisch systeem dat de oorzaken van ziekte kan voorkomen en de symptomen kan genezen, wordt steeds dringender.
Iets is holistisch als er naar het geheel wordt gekeken en niet naar de verschillende onderdelen waaruit iets is opgebouwd. Bij een holistische geneeswijze wordt het gehele individu betrokken. Volgens het holisme hangt alles met elkaar samen. Iets kan niet bekeken of geanalyseerd worden door naar een gedeelte van dat geheel te kijken.
Als je de term “alternatieve geneeswijze” op Wikipedia intypt, komt direct naar voren dat dit een behandelmethode is waarvoor geen wetenschappelijk bewijs van effectiviteit is geleverd. In de praktijk blijkt dat alternatieve therapieën worden gebruikt naast reguliere therapieën, meestal als aanvulling of ondersteuning. Het nadeel is dat deze vorm van genezen niet worden vergoed door de basisverzekering. Een aanvullende verzekering is nodig als je in aanmerking wil komen voor (een gedeeltelijke) vergoeding.
De alternatieve geneeswijzen gaan er vaak vanuit dat een klacht wordt veroorzaakt door een energieblokkade of stagnatie. De behandeling is er op gericht om deze blokkade te traceren en vervolgens op te heffen. Het lichaam wordt aan het werk gezet om deze blokkade te verhelpen. De behandeling is gericht op en doet aanspraak op het zelf herstellend vermogen van het lichaam. Hier is vaak wel geduld en doorzettingsvermogen voor nodig. Daarbij zijn vertrouwen en geloof in het eigen kunnen noodzaak.
Op internet is het grote aanbod aan alternatieve geneeswijze te vinden. Ik heb zelf veel gegoogeld waar ik voor bepaalde klachten terecht kon. Wie mij op welke manier verder kon helpen bij mijn herstel. Ook luister ik goed als mensen mij iets vertellen over hun ervaringen bij een natuurlijke arts. Ik vraag door, informeer en overweeg altijd of deze arts nog een bijdrage kan leveren aan mijn gezondheid en welzijn.

Het kan geen kwaad om af en toe een bezoek te brengen aan een orthomoleculair arts. Deze geeft namelijk een goed totaalbeeld van eventuele tekorten en blokkades. Een acupuncturist of guashatherapeut kan een bijdrage leveren aan het verhelpen van blokkades en  de haptonoom laat je kennis maken met jezelf met als doel dat je in contact komt met jouw lichaam.
En zo zijn er nog vele vormen van hulp, begeleiding en coaching te bedenken die een bijdrage kunnen leveren aan zelfinzicht, opheffen van blokkades en het krijgen en houden van eigen regie over ziekzijn en gezondheid.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *